Beste lezer, hier ligt het dan, het Werkboek. Of, hier blinkt het op digitaal. Een verzameling documenten, brieven en stemmen die reflecteren op onze bewegingen in de afgelopen vier jaar (2017 – 2020): dat wat we deden sinds we de aandacht van de zaal/de voorstelling hebben verschoven naar de buitengebieden, naar de organisatie van het theaterwerk. We hopen dat het boek zal inspireren als een uitgebreide verzameling aan kiemen, gedachtenbeginsels, daad-verslagen en -uitnodigingen, brieven, contracten – alles wat tussen de structuren groeit – als een ultieme poging om iets zichtbaar te maken: een meerstemmigheid. Een rode draad door het Werkboek vormen onze vier perspectieven die eerder ruimtelijk (circulair) dan chronologisch achtereenvolgend (lineair) plaatsvonden: Onderzoek, Samenwerking en tussen werk, Ruimte en Collectieven. Je kunt tijdsvolgordelijk door het boek heen, of kiezen voor een perspectief. 4 jaren zijn te kort. De ruimte spreidt zich oneindig uit; over ruimte is moeilijk te praten, kom binnen, wees binnen, wees welkom.
Ariadna, Christina, Floor, Marie en Anneke

NB op de 1e pagina kun je de leidraad vinden.